Sarah is in de overgang. Met gerichte sport, gezonde voeding én humor gaat zij haar overgangsklachten te lijf.

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Sarahmagazine.nl en het logo van Sarahmagazine.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Sarahmagazine.nl en Uitgeverij Groengeelroze. Sarahmagazine.nl behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Sarahmagazine.nl. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarahmagazine.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij deze rechten zijn overgedragen aan Sarahmagazine.nl).

Sarahmagazine.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Sarahmagazine.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Sarahmagazine.nl heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Print Friendly
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone
De overgang??? Neeee!